" لوتوس Cup 220 در جاده ها بیشتر قابل توجه است. خودروی لوتوس Cup 220 با مشخصاتی مشابه لوتوس الیز مدل S می باشد و در حالی که فرمان پذیری آن سبک باقی مانده است اما ماشین لوتوس Cup 220 از لحاظ ایرودینامیکی ارتقا یافته و ظاهر آن نیز متفاوت تر می‏باشد."

 

جزییات