آدرس نمایشگاه لوتوس: بزودی

تلفن:   ۴۱۷۷۹۹۰۰ ۲۱ (۰) ۹۸+

کد پستی:  ۱۴۶۶۹۳۳۴۹۴

ساعت کاری: : ۸:۰۰ تا ۱۶:۳۰

 

 

 

 

 

آدرس تعمیرگاه مرکزی : کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، ابتدای خیابان نخ زرین،
تعمیرگاه ایلیا موتور (گروه افرا)

تلفن :  ۴۴۵۳۸۰۳۵ ۲۱ (۰) ۹۸+

نمابر :  ۴۴۵۳۸۰۳۵ ۲۱ (۰) ۹۸+

ساعت کاری: : ۸:۰۰ تا ۱۶:۳۰

 

تماس از طریق ایمیل : info@lotuscarsiran.ir